บุญเท่ง ทองสวัสดิ์

คำคมแก้ไข

  รัฐบาลไหน ก็หวงอำนาจทั้งนั้น  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข