บูเช็คเทียน

คำคมแก้ไข

  ในเมื่อชะตากรรมไม่ยอมสร้างความยิ่งใหญ่แก่เรา ก็เหตุไฉนแล้วจึงไม่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชะตากรรมของเรา ด้วยน้ำมือของเราเสียเอง  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ