ประจวบ เจริญสุข

คำคมแก้ไข

  ผมขอสรรเสริญและขอบคุณ คุณPenquin นักเคลื่อนไหวทางการเมืองผู้ยอมเสียสละเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทย รายการที่เขาขอนั้นมีความชอบธรรมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศชาติและพระมหากษัตริย์  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ