ประพันธ์ วังศิริพิทักษ์

คำคมแก้ไข

  การกระทำที่ถูกต้องชอบธรรมนั้น ผลที่สุดจะต้องเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเสมอ ระบบที่ชั่วร้ายจะต้องถูกทำลาย ระบบที่ดีงามจะต้องเข้ามาแทนที่  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข