ประวัติศาสตร์ (อังกฤษ: history; รากศัพท์ภาษากรีก ἱστορία หมายถึง "การสอบถามหาความรู้ที่ได้มาโดยการสอบสวน") เป็นการค้นพบ ค้นหา รวบรวม จัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตประวัติศาสตร์ยังอาจหมายถึงช่วงเวลาหลังมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้น นักวิชาการผู้เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรียกนักประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์เป็นสาขาการวิจัยซึ่งใช้การบรรยายเพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ลำดับของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น และบางครั้งพยายามสอบสวนรูปแบบของเหตุและผลซึ่งมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์อย่างยุติธรรม

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถย้อนอดีตหรือทิ้งมันไว้ข้างหลังได้ ~ ดับเบิลยู.เอช. ออเดน
  • ตราบใดที่ประวัติศาสตร์ของชาติยังเขียนขึ้นจากคนกลุ่มเดียว เราจะเรียกว่าประวัติศาสตร์ของชาติได้อย่างไร หรือมันก็เรียกได้เพราะมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดทุกยุคทุกสมัย
    • พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
  • ความก้าวหน้า นอกจากจะประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการรู้จักรักษาไว้ด้วย คนที่จำอดีตไม่ได้ คือ คนที่ถูกสาปให้ทำผิดพลาดซ้ำรอยประวัติศาสตร์
    • ยอร์ช ซันนายาน่า
  • หัวใจของวิชาประวัติศาสตร์ไม่ใช่การจดจำเนื้อหาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่ต้องคิดต่อไปว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ มีเบื้องหลังความคิดอะไร หัวใจสำคัญของการเรียนประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่การงมอยู่กับเนื้อหา แต่คือการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เด็กคิดเป็น
    • สายพิน แก้วงามประเสริฐ