ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์

คำคมแก้ไข

  การเมืองมันมีเขา มีเรา มีพรรค มีพวก ความผันแปรเปลี่ยนแปลงก็มี  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข