ประเสริฐ จันดำ

คำคมแก้ไข

  ไม่มีหนทางใดราบเรียบหากคิดจะย่างเหยียบไปข้างหน้า ต้องอดทน ทนทานกาลเวลา บางบทของนักล่า ต้องรอคอย  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ