ปรัชญา (อังกฤษ: Philosophy จาก กรีก: φιλοσοφία, philosophia, 'ความรักในปัญญา') เป็นการศึกษาปัญหาทั่วไปและปัญหาพื้นฐาน เช่น เกี่ยวกับการดำรงอยู่ (อภิปรัชญา), เหตุผล (ตรรกศาสตร์), ความรู้ (ญาณวิทยา), คุณค่า (จริยศาสตร์), จิตใจ และ ภาษา

คำคม

แก้ไข
  • แสงใดไขว่ขว้าหาแสงก็จะสูญเสียแสงนั้นไป
  • กว่าจะรู้คุณค่าของสิ่งใกล้ตัว เราก็มักจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปเสียแล้ว เช่นเดียวกับตัวข้าพเจ้าเองที่ได้ มองหาแสงสว่างอันเรือนรางในความมืดไกลแสนไกล ทั้งที่แสงสว่างข้างกายได้หายไปจนหมด...เหลือไว้เพียงความทรงจำ
  • คนเราเกิดมาล้วนมีจุดมุ่งหมาย การเกิดมาไม่ใช่การใช้ชีวิตไปวัน ๆ เเต่มัน คือ การสรรค์สร้างความคิด สติ เเละจิตวิญญาณให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เเล้วมุ่งมั้นที่จะฝ่าฟันอุปสรรค ความลำบาก เเละความเหนื่อยยากโดยไม่เเสดงอาการย้อท้อออกมา เดินตามจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ หากยังไม่มีจุดมุ่งหมายก็จงค้นหาต่อไปเเละจงทำให้ประสบความสำเร็จ
  • เกิดมาเป็นมนุษย์สุดประเสริฐ แม้เลือกเกิดไม่ได้ดั่งใจฝัน แต่เลือกเดินทางดีได้ในชีวัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่หวังดั่งต้องการ การที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ นั้นเป็นโชคที่ดีมากแล้ว เพียงแต่มนุษย์ไม่สามารถเลือกเกิดได้เอง แต่ว่ามนุษย์สามารถเลือกทางที่จะเดินไปได้ว่าจะเป็นมนุษย์ที่ดีหรือเลว
  • มนุษย์ที่ไร้ความเป็นมนุษย์ คือ มนุษย์ที่ฆ่าเพื่อนมนุษย์เเละเพื่อนร่วมโลก
  • เราจะเห็นเงาก็ต่อเมื่อได้เห็นแสงเท่านั้น

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้ไข
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ