ปรีชา สามัคคีธรรม

ปรีชา สามัคคีธรรม คืออดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย อดีตนายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คำคมแก้ไข

  ประชาธิปไตยจ้องเป็นสิ่งที่กำหนดโดยคนหมู่มาก เพื่อประโยชน์ของคนหมู่มาก และสกัดกั้นคนหมู่น้อยและผลประโยชน์ของคนหมู่น้อย