ปรีดี บุญซื่อ

คำคมแก้ไข

  สังคมเราต้องการความคิดทางพระพุทธศาสนา ในฐานะที่มีบทบาทที่เป็นบรรทัดฐานทางจริยธรรม  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ