ปัญจะ เกสรทอง

คำพูดแก้ไข

ประชาธิปไตยแก้ไข

  • ในระบอบประชาธิปไตยจะให้สงบเรียบร้อยมันไม่ได้หรอก มันต้องมีการโต้เถียง มีการขัดแย้งกัน มีการอภิปรายโจมตีกันเพื่อหาข้อยุติ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ