ปัญญานันทภิกขุ

คำคมแก้ไข

ผู้แทนราษฎรแก้ไข

  ผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ คือออกกฎหมายควบคุมการทำงานของรัฐบาล ไม่ใช่มีหน้าที่ไปขุดคลองจองถนนเหมือนทหารของพระราม  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ