มีเดียวิกิ:Gadget-Blackskin

(เปลี่ยนทางจาก ผู้ใช้:Geonuch/Gadget-Blackskin)

Blackskin: แก้ไขสกินเป็นพื้นหลังสีดำและตัวอักษรสีเขียว