มีเดียวิกิ:Gadget-Navigation popups

(เปลี่ยนทางจาก ผู้ใช้:Geonuch/Gadget-Navigation popups)

Navigation popups: ดูตัวอย่างบทความในลักษณะป๊อป-อัป เมื่อนำมาอยู่เหนือลิงก์ที่ต้องการ