มีเดียวิกิ:Gadget-edittop

(เปลี่ยนทางจาก ผู้ใช้:Geonuch/Gadget-edittop)

edittop: เพิ่มส่วนแก้ไขเฉพาะสำหรับแก้ไขย่อหน้าแรก