มีเดียวิกิ:Gadget-massdelete

(เปลี่ยนทางจาก ผู้ใช้:Geonuch/Gadget-massdelete)

MassDelete: อุปกรณ์เสริมที่เพิ่มหน้าพิเศษ (Special:MassDelete) สำหรับการลบหน้าจำนวนมาก