หน้านี้รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผู้ดูแลระบบของผู้ใช้ Tvcccp (คุย · ส่วนร่วม) ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในวิกิคำคมภาษาไทย (หน้านี้รับเอาต้นแบบจากผู้ใช้:Geonuch และ ผู้ใช้:Bebiezaza จาก วิกิซอร์ซ)

สมัยที่ 1

แก้ไข

ตารางด้านล่างนี้รวบรวมปูมต่าง ๆ จากการใช้สิทธิผู้ดูแลระบบนับแต่ได้รับการการแต่งตั้งในสมัยแรก (23 มกราคม 2566 – 22 กรกฎาคม 2566)

วาระ ปูมการลบ ปูมการบล็อก ปูมการป้องกัน ปูมสิทธิผู้ใช้ ปูมการผสาน ปูมการนำเข้า ปูมตัวกรองการละเมิดกฏ ปูมการตรวจสอบ
สมัยที่ 1/2566 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ทั้งปี ทั้งปี ทั้งปี ทั้งปี ทั้งปี ทั้งปี ทั้งปี