พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย

คำคมแก้ไข

  หน้าที่สำคัญของสมาชิกสภาผู้แทนก็คืออยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อจะได้เข้าถึงจิตใจประชาชน หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู่ที่นี่ ส.ส. ไม่ได้มีหน้าที่ไปเที่ยวเดินท่อมๆ เข้าออกศึกษาหาตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆ ตามสถานที่ราชการ นั่นเป็นงานของนักวิชาการ  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข