พระครูสันติวรญาณ (อ่ำ ธัมมกาโม)

หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม หรือ พระครูสันติวรญาณ เป็นพระป่ากัมมัฏฐานสายศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

คำคม แก้ไข

  • โสดาบัน คำที่ว่าโสดา นั้นเขาเคยถาม...ที่ไปจำพรรษาอยู่จังหวัดสกลนคร มาจากสกลนครเข้าถ้ำขาม อาจารย์ฝั่นเขาเล่าลือกันว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในจังหวัดสกลนคร นายวันดี ลาวกะมา(แก)เลยถามอาจารย์ฝั้น ถามจังสี้ว่า คำที่ว่า โสดา ๆ มันอยู่ลึกปานใด๋ เว้า(พูด)ให้ข้าน้อย(กระผม)ฟังแหน่(หน่อย)เพิ่น(ท่าน)เว้าจังซั่นเด้ เพิ่นบ่เว้าลึกเด้ สั่มนั่น เพิ่นว่า " เชื่อไม่ถอน " เชื่ออะไรที่ว่าเชื่อไม่ถอน คือเชื่อในคำสอนของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บ่ถอน ถึงแม้ว่าลัทธิใดตั้งขึ้นมา คริสเตียน อิสลาม ฮินดู ก็ตาม เชื่อต่อพระพุทธเจ้าเชื่อบ่ถอน แต่ว่าหลวงปู่มั่นเทศน์คำนี้ไว้ลึกกว่านี้สักหน่อย เทศน์ว่า ธรรมดาต้องมีบริกรรมก่อน สมมุติว่า พระยาชมพูบดีท่านให้คำบริกรรมว่า อัฏฐิ อัฏฐิ อัฏฐิ แปลว่ากระดูก แต่ว่าพระยาชมพูบดี เป็นผู้มีอุปนิสัยแก่กล้า บริกรรมมากๆ ว่า อัฏฐิ อัฏฐิ จะเห็นเป็นซากกระดูก นี่เป็นอุคหนิมิต แล้วทำเป็นปฏิภาคนิมิต เป็นวิปัสสนา จากวิปัสสนาส่งจิตเข้าถึงฐีติภูตัง ตั้งอยู่แปลว่ารวมเข้าสู่โสดาบัน แต่ถ้าผู้มีอุปนิสัยแก่กล้า ต้องเข้าถึงอรหันต์ได้ ถ้ามีพอควรก็แค่โสดาบัน นี่หลวงปู่มั่นเทศน์ไว้อย่างนี้ เป็นจังซั่น