พระเจ้าอโศกมหาราช

คำคมแก้ไข

  เราจะต้องทำงานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญแก่ประชาชนโดยส่วนรวม  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ