คำพูดแก้ไข

  ปีศาจดำรงอยู่ก็จริง แต่พวกมันก็มีจำนวนน้อยเกินไปที่จะเป็นอันตรายอย่างแท้จริง สิ่งซึ่งเป็นอันตรายมากกว่า ก็คือ คนทั่วๆไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่พร้อมจะหลงเชื่อ และเชื่อฟังโดยปราศจากการถกเถียง  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ