พัก กึน-ฮเย

อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้

พัก กึน-ฮเย (อักษรโรมัน: Park Geun-hye; เกาหลี: 박근혜; ฮันจา: 朴槿惠; อาร์อาร์: Bak Geunhye; เอ็มอาร์: Pak Kŭnhye; เกิด 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495) เป็นอดีตประธานาธิบดีคนที่ 11 ของสาธารณรัฐเกาหลี พักเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกถอดถอนจากการปฏิบัติหน้าที่โดยรัฐสภาและการรับรองโดยศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ ส่งผลให้นาย ฮวัง กโย-อัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลีเป็นรักษาการประธานาธิบดีเกาหลีใต้

การกล่าวถึง

แก้ไข
  • ในนามของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีและประชาชน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและห่วงใยแด่พระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ผู้ทรงมีความสัมพันธ์อย่างพิเศษกับประเทศของเราที่ทรงส่งกองทัพมาร่วมรบในสงครามเกาหลีในรัชสมัยของท่าน พระองค์ท่านทรงเป็นพระราชบิดาและทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพสกนิกรชาวไทย ตลอดช่วง 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงได้ร่วมประวัติศาสตร์ชาติไทยและทรงได้นำพาประเทศให้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การปฏิรูปใน พ.ศ.2475 จนได้มีการกำเนิดประเทศไทยในยุคปัจจุบัน พระปรีชาสามารถในการเป็นผู้นำเพื่อรวบรวมความสามัคคีของประชาชนชาวไทยของพระองค์ ท่านจะเป็นที่จดจำตลอดไป ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงได้อุทิศพระองค์ตลอดชีวิตเพื่อพสกนิกรผู้ยากไร้จนทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงจากปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย[1]

อ้างอิง

แก้ไข