พัน รักษ์แก้ว

คำคมแก้ไข

  มนุษย์มีสัญชาติญาณของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและถ้ามากกว่าความอยู่รอดก็เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น การอยู่ดีกินดียิ่งขึ้น  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ