พิพิธ เพชรสยาม

คำคมแก้ไข

  การผลิตเป็นรากฐานทางวัตถุแห่งการพัฒนาทางสังคม เป็นการแก้ปัญหาการกิน การอยู่การนุ่งห่มของมนุษย์ ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวทางการผลิตก็ไม่มีมนุษย์  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ