พิมดาว พานิชสมัย

ร้อยโทหญิง พิมดาว พานิชสมัย หรือ มัดหมี่ เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2532 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจิตรลดา และระดับปริญญาตรี เอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 เป็นบุตรของ พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย กับ คุณหญิงเกล็ดดาว พานิชสมัย มีน้องสาว 1 คน ชื่อ แพรดาว พานิชสมัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงที่โรงเรียนจิตรลดา

คำคมแก้ไข

  แสงอาทิตย์ที่ปลายทาง ทำให้เห็นว่า "ชีวิต" มีความหวัง  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ