การจัดการตัวกรองการละเมิดกฎ

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 02:19, 3 มิถุนายน 2562 โดย B20180รุ่นเมื่อ 10:55, 3 มิถุนายน 2562 โดย B20180
ข้อมูลเบื้องต้น
ตัวบ่งชี้:
 
+
เปิดใช้งาน
หมายเหตุ:
 
6/5/2562 --B20180 ยกเว้นตัวกรองให้กับกลุ่มบอตท้องถิ่นกับบอตทั่วโลก
 
6/5/2562 --B20180 ยกเว้นตัวกรองให้กับกลุ่มบอตท้องถิ่นกับบอตทั่วโลก
 +
19/5/2562 --B20180 ปิดตัวกรองชั่วคราว
 +
3/6/2562 --B20180 เปิดใช้งานตัวกรอง แก้ไขตามการอภิปรายตัวกรอง
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
(user_editcount < 10 | !("autoconfirmed" in user_groups))
+
!("autoconfirmed" in user_rights)
& !("global-bot" in global_user_groups | "bot" in user_groups)
 
 
& (article_namespace == 10 | article_namespace == 14 |article_namespace == 828)
 
& (article_namespace == 10 | article_namespace == 14 |article_namespace == 828)