การจัดการตัวกรองการละเมิดกฎ

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 20:06, 4 มิถุนายน 2561 โดย B20180รุ่นเมื่อ 10:16, 6 มิถุนายน 2561 โดย B20180
ข้อมูลเบื้องต้น

คำอธิบาย:

(สาธารณะสามารถดูได้)
ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ,หมวดหมู่,มอดูล
+
ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล