การจัดการตัวกรองการละเมิดกฎ

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 10:16, 6 มิถุนายน 2561 โดย B20180รุ่นเมื่อ 20:48, 6 พฤษภาคม 2562 โดย B20180
ข้อมูลเบื้องต้น
หมายเหตุ:
 
+
6/5/2562 --B20180 ยกเว้นตัวกรองให้กับกลุ่มบอตท้องถิ่นกับบอตทั่วโลก
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
 
(user_editcount < 100 | !("autoconfirmed" in user_groups))
 
(user_editcount < 100 | !("autoconfirmed" in user_groups))
 +
& !("global-bot" in global_user_groups | "bot" in user_groups)
 
& (article_namespace == 10 | article_namespace == 14 |article_namespace == 828)
 
& (article_namespace == 10 | article_namespace == 14 |article_namespace == 828)
การกระทำที่จะปฏิบัติเมื่อตรงกัน
การกระทำที่จะปฏิบัติเมื่อตรงกัน
ห้ามการกระทำ
+
ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed