แก้ไขตัวกรองการละเมิดกฎ

You are viewing an old version of this filter. The statistics quoted are for the most recent version of the filter.Return to this filter's history.

พารามิเตอร์ตัวกรอง
หมายเลขประจำตัวกรอง:1

คำอธิบาย:

(สาธารณะสามารถดูได้)
เงื่อนไข:
(user_editcount < 100 | !("autoconfirmed" in user_groups)) & !("global-bot" in global_user_groups | "bot" in user_groups) & (article_namespace == 10 | article_namespace == 14 |article_namespace == 828)
หมายเหตุ:
ตัวบ่งชี้:
ปรับเปลี่ยนตัวกรองล่าสุดเมื่อ:19:41, 19 พฤษภาคม 2562 โดย B20180(คุย | ส่วนร่วม)
ประวัติ:ดูประวัติของตัวกรองนี้
เครื่องมือ:ส่งออกตัวกรองนี้ไปยังวิกิอื่น
การกระทำที่จะปฏิบัติเมื่อตรงกัน

You are viewing an old version of this filter. The statistics quoted are for the most recent version of the filter.Return to this filter's history.