ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หยุด แสงอุทัย"

รายการ การเข้าใช้โครงการ
(รายการ การเข้าใช้โครงการ)
{{delete|มุ่งแต่จะคัดลอกมา ขาดความคิดสร้างสรรค์ รั้งดึงความเจริญในภาคภาษาไทยให้เชื่องช้าและตกต่ำ}}
ศาสตราจารย์พิเศษ[[:w:หยุด แสงอุทัย|'''หยุด แสงอุทัย''']] (8 เมษายน พ.ศ. 2451–30 ธันวาคม พ.ศ. 2522) เป็นนักนิติศาสตร์ชาวไทยซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ทางกฎหมาย และเป็นที่เคารพนับถือในวงการนิติศาสตร์ไทย
 
132

การแก้ไข