ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นารีนครา"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
เหมือน←เหมือ
(เหมือน←เหมือ)
- หน้า 79
 
* "''วันนี้ถ้าเธอจะให้ฉันพูดอะไร ฉันมีประโยคที่จะเตือนเพียงว่า เงินบริสุทธิ์เหมือเหมือนเด็กทารก เธอไม่ควรปฏิเสธมัน''"
- ''มี่เจี่ย'' หน้า 83
 
132

การแก้ไข