ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''[[ฐานานุกรม|พระครูวินัยธร]] (พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต)ภูริทัตโต '''<ref>[http://www.watchediluangcm.com/watchediluang/historymok2.php ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต]. (เว็บไซต์วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่). เรียกข้อมูลเมื่อ 05-04-54</ref> หรือที่นิยมเรียกด้วยความเคารพว่า '''"หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต"'''<ref>[http://www.luangpumun.org/ หลวงปู่มั่น]. เว็บไซต์ญาติธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ. เรียกข้อมูลเมื่อ 11-6-52</ref><ref>[http://www.watpa.com/ หลวงปู่มั่น]. เว็บไซต์วัดป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต. เรียกข้อมูลเมื่อ 11-6-52</ref><ref>[http://www.rachinuthit.ac.th/thamma/info_artists.php?artists=4 ประวัติ :หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ]. เว็บไซต์โรงเรียนสตรีราชินูทิศ. เรียกข้อมูลเมื่อ 11-6-52</ref><ref>[http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9520000055519 ตามรอยธรรม "หลวงปูมั่น" อิ่มบุญ อิ่มใจ ]. เว็บไซต์ ผู้จัดการ Online. เรียกข้อมูลเมื่อ 11-6-52</ref> (20 มกราคม พ.ศ. 2413—11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492) เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสืบต่อแนวปฏิบัติของท่านสืบมา โดยลูกศิษย์ของท่านเรียกว่า พระกรรมฐานสายวัดป่า หรือ พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านได้รับยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็น '''พระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า''' สืบมาจนปัจจุบัน
== คำสอน ==
{{คำพูด|ดีที่ไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ}}
{{คำพูด|บุญต้องหาบ บาปต้องละ พระต้องสงบ รบต้องชนะ สละต้องกล้า ค้าต้องกำไร ใจต้องคิด ผิดต้องแก้}}
{{คำพูด|มโนคือใจนี้เป็นดั้งเดิม เป็นมหาฐานใหญ่ จะทำจะพูดอะไร ก็ย่อมเป็นไปจากใจนี้ทั้งหมด ได้ในพุทธพจน์ว่า ''มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา'' '''ธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ''' พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัย ก็ทรงบัญญัติออกไปจากใจ คือมหาฐานนี้ทั้งสิ้น|มุตโตทัย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต}}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง|3}}
 
{{วิกิพีเดีย}}
 
[[หมวดหมู่:พระชาวไทย|ม]]