ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต"

คุณนิรุตติ์ รักนิสัย ย้ายหน้า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต ไปยัง [[พระครูวินัยธร (มั่น ภูริ...
(คุณนิรุตติ์ รักนิสัย ย้ายหน้า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต ไปยัง [[พระครูวินัยธร (มั่น ภูริ...)
 
(ไม่แตกต่าง)