ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วินสตัน เชอร์ชิลล์"

* "ผมไม่มีอะไรจะให้ นอกจากเลือดเนื้อ งานหนัก น้ำตาและหยาดเหงื่อ"
** ต้นฉบับ: I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.
* "[[:w:คนส่วนมากไม่เคยเป็นหนี้คนส่วนน้อยมากเท่านี้|คนส่วนมากไม่เคยเป็นหนี้คนส่วนน้อยมากเท่านี้]]"
** ต้นฉบับ: Never was so much owed by so many to so few.
** มาจากความตอนหนึ่งในสุนทรพจน์ "Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few." แปลได้ว่า ในความขัดแย้งของมนุษย์คนส่วนมากไม่เคยเป็นหนี้คนส่วนน้อยมากเท่านี้
 
[[หมวดหมู่:ชาวอังกฤษ]]
174

การแก้ไข