ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์"

(ล)
 
* มณเฑียร ดีแท้. (2523). '''มรดกทางวัฒนธรรมของชาวอุตรดิตถ์'''. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ: วิเทศธุรกิจการพิมพ์. หน้า 50-51
 
[[หมวดหมู่:การทหารไทย]]
[[หมวดหมู่:สถาบันการศึกษา]]
ผู้ใช้นิรนาม