ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ออกัสตินแห่งฮิปโป"

(สร้างหน้าด้วย "'''นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป''' (อังกฤษ: Augustine of Hippo) เกิดเมื่อวั...")
 
(เพิ่มหมวดหมู่:นักบวชแล้ว ด้วยฮอทแคต)
'''นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป'''  (อังกฤษ:  Augustine of Hippo) เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 354 ที่เมืองทากาส  ประเทศแอลจีเรีย  มีนามเดิมว่า  '''เอาเรลิอุส เอากุสตินุส'''  (ละติน:  Aurelius Augustinus) เป็นนักเทววิทยาศาสนาคริสต์ยุคแรก  งานเขียนของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อศาสนาคริสต์ตะวันตกและปรัชญาตะวันตก  ได้รับแต่งตั้งเป็นบิชอปแห่งฮิปโปในปี ค.ศ. 396 ซึ่งขณะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลแอฟริกาของจักรวรรดิโรมัน ออกัสตินถือเป็นปิตาจารย์ที่สำคัญที่สุดของคริสตจักร ผลงานที่สำคัญ 2 เรื่องคือ  เทวนครและคำสารภาพบาป  ซึ่งเป็นที่นิยมศึกษาอยู่แม้จนทุกวันนี้
 
ก่อนจะมานับถือศาสนาคริสต์เข้าพิธีบัพติศมาในปี ค.ศ. 387 ออกัสตินเคยนับถือศาสนามาณีกี  และยังได้รับอิทธิพลทางความคิดจากลัทธิเพลโตใหม่ของพลอไทนัส  ออกัสตินจึงได้พัฒนาเทววิทยาและปรัชญาในแบบของตนเอง เมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกใกล้จะแตก ท่านเล็งเห็นว่าคริสตจักรโรมันคาทอลิกจะเป็นเทวนครฝ่ายจิตวิญญาณให้กับประชาชนต่อไป แนวคิดของออกัสตินยังส่งผลมาตลอดสมัยกลาง
 
คริสตจักรโรมันคาทอลิกและแองกลิคันคอมมิวเนียนนับถือว่าท่านเป็นนักบุญ  นักปราชญ์แห่งคริสตจักร  มีวันฉลองตรงกับวันที่ 28 สิงหาคม และเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์คณะออกัสติเนียน  นักพิมพ์ นักเทววิทยา ตลอดจนเมืองและมุขมณฑลอีกหลายแห่ง  แม้แต่นิกายโปรเตสแตนต์โดยเฉพาะลัทธิคาลวิน  ก็ยังถือว่าออกัสตินเป็นนักเทววิทยาผู้เป็นบิดาของการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์  ทางอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ก็ถือว่าออกัสตินเป็นนักบุญเช่นกัน แต่กำหนดวันฉลองตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน
 
== คำคม ==
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{วิกิพีเดีย}}
 
[[หมวดหมู่:นักบวช]]
3,398

การแก้ไข