ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เคิร์ต วอนเนกัต"

สร้างหน้าด้วย "เกิดเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2465, อินเดียแนโพลิส, รัฐอินดีแอนา, อ..."
(สร้างหน้าด้วย "เกิดเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2465, อินเดียแนโพลิส, รัฐอินดีแอนา, อ...")
(ไม่แตกต่าง)
3,404

การแก้ไข