ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มิตช์ อัลบอม"

สร้างหน้าด้วย "== วาทะเด็ด == {{คำพูด|Death ends a life, but it does not end a relationship.|ความตายจบชีวิต แต..."
(สร้างหน้าด้วย "== วาทะเด็ด == {{คำพูด|Death ends a life, but it does not end a relationship.|ความตายจบชีวิต แต...")
(ไม่แตกต่าง)
3,404

การแก้ไข