ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์"

สร้างหน้าด้วย "== วาทกรรม == {{คำพูด|For fuck's sake เมื่อไหร่จะเลิกเรียกทหารเหี้ยๆ..."
(สร้างหน้าด้วย "== วาทกรรม == {{คำพูด|For fuck's sake เมื่อไหร่จะเลิกเรียกทหารเหี้ยๆ...")
(ไม่แตกต่าง)
3,404

การแก้ไข