ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ครู"

เพิ่มขึ้น 104 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ==
* {{Quote|ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือต้องหมั่นขยันและ อุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทน และอดกลั้น สำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ|วันที่ 28 ตุลาคม 2523}}
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{วิกิพีเดีย|วันครู}}
3,404

การแก้ไข