ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันขึ้นปีใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วันขึ้นปีใหม่''' เป็นเวลาที่ปฏิทินปีใหม่เริ่มต้นและนับปีปฏิทินเพิ่มขึ้นหนึ่งปี วันขึ้นปีใหม่ในปฏิทินเกรโกเรียนที่ใช้กันทั่วโลกปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 1 มกราคม
 
== พระราชดํารัส พระราชทานพรปีใหม่ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ==
 
=== 1951 ===
3,398

การแก้ไข