ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดำรงค์ พิเดช"

เพิ่มขึ้น 1,022 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''นายดำรงค์ พิเดช''' สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตสมาชิก[[สภาปฏิรูปแห่งชาติ]]เป็นชาวจังหวัดอุทัยธานี ชีวิตราชการของนายดำรงค์ เติบโตมาจากการปลูกป่าต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 ร่วมกับ มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี
 
== วาทะ ==
* ผู้คน กติกาแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่มีนิ่ง ณ วันนี้ดี แต่อีก 10 ปี ข้างหน้าอาจจะใช้ไม่ได้รัฐธรรมนูญก็เหมือนกัน ก็ต้องแก้กันไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง
3,241

การแก้ไข