ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ตอบถึง"

สร้างหน้าด้วย "{{SAFESUBST:<noinclude />#if:{{{1|<noinclude>$</noinclude>}}} |<span class="template-ping">@:User:{{SAFESUBST:<noinclude />BASEPAGENAME:{{{1|Example}}..."
(สร้างหน้าด้วย "{{SAFESUBST:<noinclude />#if:{{{1|<noinclude>$</noinclude>}}} |<span class="template-ping">@:User:{{SAFESUBST:<noinclude />BASEPAGENAME:{{{1|Example}}...")
(ไม่แตกต่าง)