ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พัชรศรี เบญจมาศ"

ไฟล์ Open boos เป็น Crystal filetypes
(. .ทดลองเขียน ทดลองพัฒนา และปรับปรุง)
(ไฟล์ Open boos เป็น Crystal filetypes)
|-
|<div><br>
</div><div id="*****"/>[[File:BlackCrystal open bookfiletypes.png|75px|link=]]
{{fs|131%|{{color|#000066|'''สังเขป หนังสือ'''}}}}<br>
{{fs|1em|<ref>'''หนังสือ'''ดังกล่าวนี้ ได้จัดทำคำอธิบายเป็น''คำโปรย'' ซึ่งก็คือคำที่ให้ได้ไปเลือกดูเพิ่มเติมจากหนังสือนั่นเอง ซึ่งคำเกริ่นนำนั้นๆ ก็ดี มีอยู่ อ่านดูส่วนใหญ่ ส่วนมากแล้วในทุกๆชนิดหนังสือ ก็จะมีคำโปรย หรือคำเกริ่นนำ แสดงมาด้วยวาทะเหลือหลาย ฉะนั้นจึงควรหาดูจากหนังสือตามที่เกริ่นนำแล้วนั้น แล้วหาอ่านให้ครบตามแต่ที่ตัวเองจะต้องการ</ref>พัชรศรี เบญจมาศ}}<div><br></div><br><hr></div><div><br></div>
ผู้ใช้นิรนาม