ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทะไลลามะ องค์ที่สิบสี่"

ป้ายระบุ: การแก้ไขต้นฉบับปี 2560
[[ไฟล์:14th Dalai Lama.jpg|thumb]]สมเด็จพระ เทนซิน เกียตโซ ([[ภาษาทิเบต]]: བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་; Bstan-'dzin Rgya-mtsho; [[ภาษาจีน]]: 第十四世达赖喇嘛; His Holiness the 14th Dalai Lama , 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1935 - ปัจจุบัน) คือองค์ทะไลลามะ องค์ที่ 14 แห่งทิเบต เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี ค.ศ. 1989 และเป็นผู้นำจิตวิญญาณและผู้นำสูงสุดของชาวทิเบต ถึงแม้ว่าทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะไม่ยินยอมก็ตาม พระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งพุทธศาสนานิกายมหายาน พุทธศาสนาแบบทิเบตนิกายเกลุก
[[ไฟล์:14th Dalai Lama.jpg|thumb]]
'''องค์ทะไลลามะ''' เป็นตำแหน่งประมุขหัวหน้าคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายมหายานพุทธศาสนาแบบทิเบต นิกายเกลุก (นิกายหมวกเหลือง) เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบต คำว่า''ทะไลลามะ'' มาจากภาษามองโกเลีย ''dalai'' แปลว่า มหาสมุทร และภาษาทิเบต ''བླ་མ ་bla-ma'' แปลว่า พระชั้นสูง
 
ตามประวัติศาสตร์ของทิเบต เชื่อว่าองค์ทะไลลามะเป็นอวตารในร่างมนุษย์ของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และเมื่อองค์ทะไลลามะองค์หนึ่งสิ้นพระชนม์ไป จะกลับชาติมาประสูติใหม่เป็นองค์ทะไลลามะองค์ต่อไป โดยเรทิงรินโปเช ซึ่งเป็นพระสงฆ์ระดับรองลงมาจะเป็นผู้ใช้นิมิตสรรหาเด็กคนที่เชื่อว่าเป็นทะไลลามะกลับชาติมาเกิด
== องค์ทะไลลามะ พระองค์ที่ สิบสี่ ==
สมเด็จพระ เทนซิน เกียตโซ ([[ภาษาทิเบต]]: བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་; Bstan-'dzin Rgya-mtsho; [[ภาษาจีน]]: 第十四世达赖喇嘛; His Holiness the 14th Dalai Lama , 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1935 - ปัจจุบัน) คือองค์ทะไลลามะ องค์ที่ 14 แห่งทิเบต เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี ค.ศ. 1989 และเป็นผู้นำจิตวิญญาณและผู้นำสูงสุดของชาวทิเบต ถึงแม้ว่าทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะไม่ยินยอมก็ตาม พระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งพุทธศาสนานิกายมหายาน พุทธศาสนาแบบทิเบตนิกายเกลุก
 
 
5,599

การแก้ไข