ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มีเดียวิกิ:Gadget-charinsert.js"

สร้างหน้าด้วย "→‎* * charinsert loader: if ( /^(edit|submit)$/.test( mw.config.get( 'wgAction' ) ) || mw.config.get( 'wgCanonicalSpecialPageName' ) === 'Upload' )..."
(สร้างหน้าด้วย "→‎* * charinsert loader: if ( /^(edit|submit)$/.test( mw.config.get( 'wgAction' ) ) || mw.config.get( 'wgCanonicalSpecialPageName' ) === 'Upload' )...")
(ไม่แตกต่าง)
1,074

การแก้ไข