ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*จงคิดพันครั้งก่อนตัดสินใจ แต่ถ้าตัดสินใจไปแล้วจงอย่าถอยหลังแม้จะเผชิญกับพันอุปสรรค!<ref>Think Thousand times before taking a decision But - After taking decison never turn back even if you get Thousand difficulties!</ref>
*ถ้อยคำสร้างสะพานไปสู่สถานที่ที่ไม่เคยค้นพบ<ref>Words build bridges into unexplored regions</ref>
{{คำพูด|ถ้อยคำสร้างสะพานไปสู่สถานที่ที่ไม่เคยค้นพบ<ref>Words build bridges into unexplored regions</ref>}}
{{คำพูด|พันธมิตรไหนก็ตามที่ไม่ได้มีเป้าหมายจะร่วมสงคราม ล้วนบ้าและไร้ประโยชน์สิ้นดี<ref>Any alliance whose purpose is not the intention to wage war is senseless and useless.</ref>}}
{{คำพูด|คนที่ยังมองเห็นอยู่ แล้วใช้สีเขียวระบายท้องฟ้า ใช้สีฟ้าระบายท้องทุ่ง มันน่าจะถูกจับตอน<ref>Anyone who sees and paints a sky green and fields blue ought to be sterilized.</ref>}}
5,599

การแก้ไข