ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์"

*เชมเบอร์ลินนั้นดูประดุจดั่งเป็นสุภาพบุรุษชราใจดีซะจนผมอยากจะมอบลายเซ็นให้เขา<ref>Chamberlain seemed such a nice old gentleman that I thought I would give him my autograph</ref>
*จงทำลายขวัญศัตรูจากภายใน โดยความตกใจ, ความหวาดกลัว, วินาศกรรม, ลอบสังหาร นี่คือสงครามแห่งอนาคต<ref>Demoralize the enemy from within by surprise, terror, sabotage, assassination. This is the war of the future.</ref>
{{คำพูด|*เหล่านายพลคิดว่าสงครามเป็นสิ่งที่ควรทำเหมือนกับการประลองอัศวินในยุคกลาง ผมไม่ต้องการอัศวิน แต่ผมต้องการนักปฏิวัติ<ref>Generals think war should be waged like the tourneys of the Middle Ages. I have no use for knights; I need revolutionaries.</ref>}}
{{คำพูด|*จอมโกหกนั้นก็เป็นยอดผู้วิเศษ<ref>Great liars are also great magicians</ref>}}
{{คำพูด|*ความเกลียดอยู่นานกว่าความชัง<ref>Hate is more lasting than dislike</ref>}}
{{คำพูด|ถือเป็นลาภของรัฐบาลเลยหล่ะถ้าประชาชนในปกครองของเขานั้นคิดไม่เป็น<ref>How fortunate for governments that the people they administer don't think.</ref>}}
{{คำพูด|มนุษยธรรมนิยมคือการแสดงความเขลาและความขลาด<ref>Humanitarianism is the expression of stupidity and cowardice</ref>}}
5,599

การแก้ไข