ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์"

*จอมโกหกนั้นก็เป็นยอดผู้วิเศษ<ref>Great liars are also great magicians</ref>
*ความเกลียดอยู่นานกว่าความชัง<ref>Hate is more lasting than dislike</ref>
*ถือเป็นลาภของรัฐบาลเลยหล่ะถ้าประชาชนในปกครองของเขานั้นคิดไม่เป็น<ref>How fortunate for governments that the people they administer don't think.</ref>
{{คำพูด|ถือเป็นลาภของรัฐบาลเลยหล่ะถ้าประชาชนในปกครองของเขานั้นคิดไม่เป็น<ref>How fortunate for governments that the people they administer don't think.</ref>}}
{{คำพูด|มนุษยธรรมนิยมคือการแสดงความเขลาและความขลาด<ref>Humanitarianism is the expression of stupidity and cowardice</ref>}}
5,599

การแก้ไข