ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์"

*มนุษยธรรมนิยมคือการแสดงความเขลาและความขลาด<ref>Humanitarianism is the expression of stupidity and cowardice</ref>
*ถ้าคุณพูดโกหกคำโตและพูดมันบ่อยพอ คนก็จะเชื่อมันเอง<ref>If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed</ref>
{{คำพูด|ถ้าคุณพูดโกหกคำโตและพูดมันบ่อยพอ คนก็จะเชื่อมันเอง<ref>If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed</ref>}}
{{คำพูด|การสู้กับศรัทธานั้นยากเย็นกว่าสู้กับความรู้เสมอ<ref>It is always more difficult to fight against faith than against knowledge.</ref>}}
{{คำพูด|โกหกคำโต, พูดไปง่ายๆ, พูดไปเรื่อยๆ และสุดท้ายพวกเขาก็จะเชื่อมัน<ref>Make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it.</ref>}}
5,599

การแก้ไข